Thursday, October 30, 2008

TRAPO (Sept 2003)

Sa una limpyo ka

Karon hugaw na…

Gipahid ka sa singot

Sa pangit

Nga

Dagway…

Gipahid

ka

sa

mga

kamot

nga

naghawid

ug

nagbuhat

ug

dautan…

Gitamakan ka

ug gipahid

sa

imo

ang mga

hugaw ug

baho nga

mga tiil…

Trapo limpyo man

unta ka…tungod sa tao

ikaw hugaw na…

Ang ako lang pangutana:

NGANO NAGPAGAMIT

KA?


No comments:

Related Posts with Thumbnails