Monday, March 16, 2009

There's No Substitute For The Real Thing

Still on a Francis M hangover...

Sawa ka na ba sa mga hustle sa buhay mo
Ayaw mo na bang mag-isip para sa sarili
Tinatamad ka ng bumyahe
Ang gusto mo’y nakahiga na lang
Napapagod ka na ba sa kayayakap sa asawa mo

Ito ang kailangan mo
I-dial lang ang telepono

Hindi na dapat maghirap
Sa iisang iglap ang buhay mo ay sasarap
‘wag nang mag-atubili kumuha na ng
Superproxy

Ako ay kaibigan na lagi mong maasahan
Umulan man at umaraw ay nariyan kapag kailangan
Ito ay special offer sa mga taong katulad mo
Gamitin ang iyong bulsa para guminhawa

Ako ang kailangan mo
I-saksak lang ang modem nyo!!!

Hindi na dapat maghirap
Sa iisang iglap ang buhay mo ay sasarap
‘wag nang mag-atubili gumamit ka ng
Superproxy

Ako ang kailangan mo
I-dial lang ang teleponooooooooooooo

Hindi na dapat maghirap
Sa iisang iglap ang buhay mo ay sasarap
‘wag nang mag-atubili gumamit ka ng
Superproxy!!!!

Outro:

Kiko:
Come & take a sip from the cup as the drink makes you think
Don’t blink ‘coz you’ll be taken out by the pen & ink
Superproxy, why don’t y’all just talk to me
My rhyme be stickin to ya head like epoxy
This is how it should be done, ‘coz this rhyme is identical to none
3 stars & a sun in one sky so high, one-nine-nine-five until we die
We on a mission to surf & ride the waves all the way to cyberspace we
Gonna stay
We on a mission to surf & ride the waves all the way to cyberspace

Ely:
And so it was without a fuss we kill the buzz
Surrounding this delusional, irrational thing we call massive
Entertainment
Time to return the favor kick out the jams with the freeman flavor
Take it from survivor, the search is over
I’ve found the best forget the rest
Erase it, replace it but never duplicate it
‘coz intstitutions are boring there’s no substitute for the real thing...

No comments:

Related Posts with Thumbnails